• Giao dịch Forex
 • Đầu tư
 • Chương trình tri ân khách hàng
 • Ưu đãi và các cuộc thi
 • Phân tích
 • Nên bắt đầu từ đâu
 • Về chúng tôi

Tài khoản đầu tư của nhà quản lý: cách nạp tiền vào tài khoản của bạn và/hoặc rút tiền

Tài khoản đầu tư nhà quản lý là gì và làm thế nào để nạp tiền vào đó?

Tài khoản đầu tư nhà quản lý là tài khoản được sử dụng để phân bổ vốn nhà quản lý và các khoản đầu tư không công khai.

Nếu nhà giao dịch muốn tăng số tài sản riêng trên Tài khoản PAMM, anh ta cần phải nạp tiền vào tài khoản nhà quản lý.

Để làm được điều này, cần phải:

 • Đăng nhập myAlpari.
 • Chuyển sang trang "Tài khoản PAMM của tôi".
 • Lựa chọn Tài khoản PAMM.
 • Nhấn vào nút "Thông tin chung".
 • Tại mục "Tài khoản đầu tư nhà quản lý", nhấn vào nút "Nạp tiền".

Vốn nhà quản lý là gì và làm thế nào để thay đổi?

Vốn nhà quản lý là số tiền mà nhà quản lý chuyển vào tài khoản đầu tư riêng như một sự đảm bảo cho lợi ích của nhà đầu tư. Nhà quản lý chỉ có thể rút vốn quản lý khi thanh lý Tài khoản PAMM.

Ví dụ: Nếu tài sản của nhà quản lý trong Tài khoản PAMM đạt 10.000 USD, vốn nhà quản lý đạt 3.000 USD thì anh ta có thể sử dụng 10.000 USD để giao dịch và chỉ có thể rút 7.000 USD trong số đó. Vốn nhà quản lý là sự đảm bảo cho lợi ích của nhà đầu tư.

Khi tạo Tài khoản PAMM, nhà quản lý xác định mức vốn ban đầu, sau này có thể bổ sung thêm nhưng không thể giảm xuống.

Để tăng vốn nhà quản lý, bạn cần phải:

 • Đăng nhập vào myAlpari.
 • Chuyển sang trang "Tài khoản PAMM của tôi"
 • Lựa chọn Tài khoản PAMM.
 • Tại cửa sổ hiện ra, chọn "Thay đổi vốn nhà quản lý".
 • Nhập giá trị bạn muốn nạp thêm vào vốn nhà quản lý. Đọc và đồng ý các điều khoản và các điều kiện để thay đổi vốn nhà quản lý và nhấn "Thay đổi".

Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản đầu tư nhà quản lý?

Để rút tiền từ tài khoản đầu tư, bạn cần phải:

 • Đăng nhập vào myAlpari.
 • Vào trang "Tài khoản PAMM".
 • Tìm tài khoản đầu tư của bạn.
 • Nhấn vào nút "Rút tiền" tại cửa sổ hiện ra.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.