• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Nhà quản lý có thể thiết lập các điều khoản ưu đãi để đầu tư vào Tài khoản PAMM hay không?

Để thu hút nhà đầu tư, nhà quản lý thiết lập điều khoản đầu tư đặc biệt trên Tài khoản PAMM của mình. Tiền thưởng này cho phép tự động nâng số dư tài khoản, dựa trên đó sẽ tính thù lao (số dư tài khoản). Tài sản thực tế của tài khoản được giữ nguyên không thay đổi.

Ví dụ.

Nhà quản lý quyết định thu hút các nhà đầu tư vào Tài khoản PAMM của mình bằng cách cộng tiền thưởng. Nhà đầu tư nạp vào tài khoản đầu tư 1.000 USD. Số dư và vốn chủ sở hữu của tài khoản đầu tư sau khi nạp tiền bằng 1.000 USD. Nhà quản lý cộng 300 USD tiền thưởng, số dư tài khoản tăng nhưng tài sản thực tế không thay đổi.

Nhà quản lý không mất gì, nhà đầu tư cũng không nhận được gì. Tuy nhiên khi vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chưa vượt quá mức nhà quản lý thiết lập (không nhiều hơn 1.300 USD), nhà đầu tư sẽ không cần trả phí hoa hồng và giữ  lại 100% lợi nhuận đạt được.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.